Adatvédelem

Az InterNő a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli, valamint gondoskodik azok biztonságáról.

A játékokon, akciókon, szavazásokon, rejtvénypályázatokon, vagy regisztrációkon, stb. résztvevők által személyesen, írásban, telefonon, SMS-ben, interneten, e-mailben megadott személyes adatok nyilvántartásunkba kerülnek.

Az adatokat megadva az olvasók hozzájárulnak ahhoz, hogy adataik felhasználásával az InterNő akcióira és egyéb szolgáltatásaira felhívjuk a figyelmet.

Az érintettek felvilágosítást kérhetnek az általunk kezelt személyes adataik köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról, és bármikor kérhetik azok helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, illetve törlését.

Az InterNő Bt, mint jelen weboldal tulajdonosa és üzemeltetője, nem vállal felelősséget a fórum-, chat-, apróhirdetés- és egyéb szolgáltatásoldalain a látogatók által elhelyezett üzenetekért, hirdetésekért és csatolásokért (kép, hang, videó és bármilyen más média). A felelősség az üzenetet és a csatolást elhelyező személyt terheli.

A honlapon megjelenített információkat, dokumentumokat, vagy más írott anyagokat az InterNő kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé.

Amennyiben a felhasználó írásos anyagokat bocsát az InterNő rendelkezésére (levél, fax, küldött e-mail, vagy szerveren keresztül érkező információk, stb. formájában) elismeri, hogy az alkalmas a nyilvánosságra-hozatalra, illetve a rendelkezésünkre bocsátással elfogadja, hogy az InterNő minden felelősségvállalás nélkül közzéteheti annak tartalmát.